Truyện Ngược

4 chương

8 chương

67 chương

22 chương

8 chương

14 chương

13 chương

111 chương

40 chương

96 chương

80 chương

83 chương

9 chương

10 chương

94 chương
Truyện ngược là thể loại truyện có những tình tiết khiến người xem xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.