Truyện Sủng

129 chương

19 chương

12 chương

242 chương

26 chương

35 chương

4 chương

67 chương

18 chương

11 chương

6 chương

33 chương

22 chương

7 chương

14 chương

4 chương

9 chương

98 chương

21 chương

16 chương

10 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.