Truyện Tổng Tài

67 chương

18 chương

22 chương

9 chương

98 chương

16 chương

7 chương

13 chương

20 chương

8 chương

85 chương

111 chương

49 chương

126 chương

96 chương

80 chương

11 chương

60 chương

27 chương
Là truyện có nhân vật chính thường là tổng giám đốc (hay còn gọi là tổng tài), là người đứng đầu một công ty lớn hoặc một tập đoàn tài chính, nổi bật chính là sự giàu có, ngoại hình nổi trội.

Chức vụ của nhân vật chính cũng không quá quan trọng, một số truyện có nhân vật chính có gia thế giàu có cũng có thể được xem là nằm trong thể loại này.

Thể loại tổng tài thường đi kèm với thể loại truyện ngôn tình, tuy nhiên không phải là tất cả.