Truyện Trọng Sinh

35 chương

6 chương

94 chương

14 chương

60 chương

7 chương

8 chương

85 chương

14 chương

5 chương

15 chương

19 chương

56 chương

45 chương

99 chương

318 chương

56 chương

43 chương

70 chương

39 chương

18 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.